Dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

  • 14 października 2020 r.
  • 2 listopada 2020 r.
  • 4-5 maja 2021 r.
  • 25-27 maja 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.