Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Moderówce:

przewodniczący: Bogusława Palacz

z-ca przewodniczącego: Elżbieta Cygan

skarbnik: Justyna Goleń

sekretarz: Sabina Świątek