Stypendyści Fundacji Świętego Mikołaja w Szkole Podstawowej w Moderówce

Nasza szkoła dołączyła do grona szkół, które współpracują z Fundacją Świętego Mikołaja. Uczniowie zostali objęci programem stypendialnym i już po roku pracy udało się pozyskać środki na  stypendium i przekazać stypendystom. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce Pani mgr Renata Niepokój uroczyście, chociaż w bardzo wąskim gronie ze względu na obecnie panującą epidemię, wręczyła naszym uczniom dyplomy i przekazała gratulacje. Stypendium Fundacji Świętego Mikołaja otrzymali: Mikołaj Bożek  –  uczeń kl. VII i Kamil Świątek uczeń kl. VIII. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, swoją postawą i działaniami promują naszą szkołę w środowisku lokalnym.

Środki finansowe na program stypendialny 2 574,00 zostały zebrane w ramach akcji: „Na dobry Początek” oraz podczas przekazywania 1% podatku.

Pragniemy serdecznie podziękować naszym darczyńcom Państwu Urszuli i Wojciechowi Staszom oraz Państwu Kamili i Wojciechowi Bochenkom – właścicielom Zakładu Produkcyjno – Usługowego Clip -2, którzy wsparli ten szlachetny cel i pomogli nam zebrać środki finansowe.

Dziękujemy Fundacji Świętego Mikołaja  za powiększenie puli środków zgromadzonych na subkoncie naszej szkoły.