Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Moderówce 26 czerwca 2020 r. (piątek)

Godz. 9.00

Uczniowie kl. 1, kl. 2, kl. 3

Godz. 10.00

Uczniowie kl. 5, kl. 6, kl. 7, kl. 8

Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców i udają się do swoich sal lekcyjnych (klasa 8 do sali komputerowej na I piętrze). Tam wychowawcy będą wręczać świadectwa szkolne, uczniowie będą mieć przygotowane do zabrania rzeczy z szatni (proszę o zabranie ze sobą reklamówek na te rzeczy).

Godz. 10.00

Dzieci z oddziału przedszkolnego przychodzą z rodzicami na salę gimnastyczną – wejście od strony parkingu.

Wszystkich uczniów i rodziców proszę o zachowanie wytycznych związanych
z obowiązującym reżimem sanitarnym.

                                                                                     Dyrektor SP w Moderówce
                                                                                            Renata Niepokój

ROZPORZĄDZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 26 czerwca 2020 r. z wyłączeniem oddziału przedszkolnego i klas I- III.
Zadania dydaktyczne realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.