Konsultacje dla klasy 8

Terminy konsultacji dla uczniów kl. 8 na terenie szkoły:
– matematyka – środa – godz.: 8.00 – 8.45
– język polski – środa – godz.: 8.50 – 10.15
– język angielski – środa – godz.: 10.20 – 11.05 

ROZPORZĄDZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 7 czerwca 2020 r. z wyłączeniem oddziału przedszkolnego i klas I- III.

Zadania dydaktyczne realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konsultacje dla Uczniów i Rodziców

(wiadomości w e-dzienniku, Microsoft Teams – czat)

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Czas

Antonik Katarzyna

Wtorek

1800 – 1900

Bachta Aneta

Wtorek

1600 – 1700

Bochenek Małgorzata

Wtorek

1500 – 1600

Bondaronek Edyta

Czwartek

1500 – 1600

Bożek Mariola

Wtorek

1500 – 1600

Frydrych Małgorzata

Poniedziałek

1800 – 1900

Ginalska Małgorzata

Poniedziałek

1500– 1600

Kiełbasa Renata

Poniedziałek

1730– 1830

Majsiak Renata

Poniedziałek

1600– 1700

Maj Alina

Poniedziałek

1500– 1600

Makoś Renata

Środa

1600– 1700

Mróz Jolanta

Poniedziałek

1700– 1800

Niepokój Renata

Czwartek

1900– 2000

Okólska-Urban Agnieszka

Poniedziałek

1500– 1600

Prejznar Wojciech

Poniedziałek

1500– 1600

Szajna Agnieszka

Czwartek

1600– 1700

Szafran Monika

Wtorek

1500– 1600

Szafran-Szkaradek Małgorzata

Piątek

1500– 1600

Do rodziców klas 1-3

Proszę o informację, czy deklarują Państwo powrót dziecka do szkoły od dnia 25 maja 2020 r., czy w dalszym ciągu kształcenie na odległość.
Informacje proszę przesyłać w e-dzienniku lub telefonicznie: 13 43 12 207 do poniedziałku 18 maja 2020 r. do godz.10.00.
                                                                              Renata Niepokój – dyr. SP w Moderówce

OGŁOSZENIE

Zobowiązuje się rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Moderówce do poinformowania szkoły o potrzebie zapewnienia dziecku zajęć opiekuńczych na terenie szkoły ze względu na brak opieki domowej.

Informacje proszę przekazać telefonicznie (nr tel.: 13 43 12 207) lub e-mailowo (adres e-mail: zsmoderowka@jedlicze.pl) w poniedziałek 4 maja 2020 r. do godz. 930.

                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce                                                                                               Renata Niepokój