ROZPORZĄDZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie
Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 24 maja 2020 r.

Zadania dydaktyczne realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ROZPORZĄDZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 26 kwietnia 2020 r.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informujemy, że w dniach 9 – 14 kwietnia bieżącego roku w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tym okresie szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.