MŁODZI GŁOSOWALI

Udział młodzieży w wyborach czy pracach komisji wyborczej to jeden ze
sposobów na przygotowanie się do uczestnictwa w życiu publicznym.
Nasi uczniowie mieli okazję kształtować postawę obywatelską w okresie
ostatnich wyborów do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.
Młodzież wzięła udział w symulacji głosując na komitety wyborcze do Sejmu RP z okręgu nr 22. Wybory odbyły się 11.10.2019 r. W komisji pracowali oraz głosowali uczniowie najstarszych klas. Opiekunem akcji była pani Agnieszka
Okólska.
W wyborach wzięło udział 85% uprawnionych, wszystkie oddane głosy były
ważne.

Wyniki wyborów:
KW Prawo i Sprawiedliwość – 52,95%
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 35,29%
KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – 11,76%