WIZYTACJA KSIĘDZA BISKUPA EDWARDA BIAŁOGŁOWSKIEGO

13 maja naszą szkołę odwiedził ks. Biskup Edward Białogłowski w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Szebnie na terenie której jest nasza placówka.
O godzinie 10.00 zebrała się cała społeczność szkolna. Pani dyrektor Renata Niepokój przywitała ks. Biskupa i i przybyłych z nim gości : ks. Dziekana Zbigniewa Iżyka, Ks. Proboszcza Henryka Magudę i ks. Piotra Nowakiewicza.
Następnie słowa powitania skierowały najmłodsze dzieci i przedstawiciele młodzieży
Następnie dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny poświęcony papieżowi św. Janowi Pawłowi II. Po przedstawieniu głos zabrał Ks. Biskup i wyraził swoją radość z pobytu w naszej szkole. Zachęcił uczniów do zdobywania wiedzy, mądrości i życia wartościami chrześcijańskimi.
Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa Bożego i udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły.
Podziękował Pani Dyrektor szkoły oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom przede wszystkim za trud jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.
Wizyta Księdza Biskupa była wyrazem troski o jak najlepsze wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

II GMINNY TURNIEJ PROFILAKTYCZNY

14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Jedliczu po raz drugi odbył się Gminny Turniej Profilaktyczny pod hasłem „Lajkuj zdrowie”, któremu patronuje Burmistrz Gminy Jedlicze. Nasza drużyna w składzie: Oliwia Berdechowska, Zuzanna Gołąb, Kinga Urban, zajęła IV miejsce.
Podczas turnieju nagrodzono autorów prac plastycznych wykonanych w ramach II Gminnego Konkursu na najlepszy plakat profilaktyczny. Oliwia Berdechowska i Zuzanna Gołąb otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy!