Spotkania z rodzicami

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

1) 18 września 2019r. (środa) godzina 16.00
2) 6 listopada 2019r. (środa) godzina 16.00
3) 9 grudnia 2019r. (poniedziałek) – godzina 16.00
4) 10 stycznia 2020r. (piątek) – godzina 16.00
5) 25 marca 2020r. (środa) – godzina 16.00
6) 20 maja 2020r. (środa) – godzina 16.00