Dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

  • 14 października 2019r.
  • 31 października 2019r.
  • 21 – 23 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty
  • 29 – 30 kwietnia 2020r.
  • 12 czerwca 2020r.