Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Moderówce:

przewodniczący: Barbara Gołąb

z-ca przewodniczącego: Aneta Osolińska

skarbnik: Beata Bełch

sekretarz: Sabina Świątek