Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w okresie ferii zimowych

Informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologów, pedagogów – poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 1 w Krośnie, ul. Parkowa 2, tel. 134221156 – dyżury psychologa, pedagoga.

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała także poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2021r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych