Konsultacje dla klasy 8

Terminy konsultacji dla uczniów kl. 8 na terenie szkoły:
– matematyka – środa – godz.: 8.00 – 8.45
– język polski – środa – godz.: 8.50 – 10.15
– język angielski – środa – godz.: 10.20 – 11.05