ROZPORZĄDZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 7 czerwca 2020 r. z wyłączeniem oddziału przedszkolnego i klas I- III.

Zadania dydaktyczne realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.