Do rodziców klas 1-3

Proszę o informację, czy deklarują Państwo powrót dziecka do szkoły od dnia 25 maja 2020 r., czy w dalszym ciągu kształcenie na odległość.
Informacje proszę przesyłać w e-dzienniku lub telefonicznie: 13 43 12 207 do poniedziałku 18 maja 2020 r. do godz.10.00.
                                                                              Renata Niepokój – dyr. SP w Moderówce