OGŁOSZENIE

Zobowiązuje się rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Moderówce do poinformowania szkoły o potrzebie zapewnienia dziecku zajęć opiekuńczych na terenie szkoły ze względu na brak opieki domowej.

Informacje proszę przekazać telefonicznie (nr tel.: 13 43 12 207) lub e-mailowo (adres e-mail: zsmoderowka@jedlicze.pl) w poniedziałek 4 maja 2020 r. do godz. 930.

                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce                                                                                               Renata Niepokój