OGŁOSZENIE!

         W związku z odwołaniem zajęć proszę Uczniów i Rodziców
o śledzenie informacji pojawiających się w e-dzienniku. Nauczyciele na bieżąco będą zamieszczać informacje, polecenia, ćwiczenia do wykonania w domu.

Przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii COVID-19.

Dzieci, młodzież, dorośli nie powinni gromadzić się nawet
w kilkuosobowych grupach.

                                        Renata Niepokój