ZABAWY CHOINKOWE

W czwartek 9 stycznia w szkole odbyły się zabawy choinkowe. W godzinach przedpołudniowych bawili się uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I – IIII. Imprezę poprowadziła pani Jolanta Mróz, a o oprawę muzyczną zadbał Samorząd Uczniowski. Wieczorem do tańca ruszyli uczniowie klas V – VIII.
Rada Rodziców zapewniła wszystkim smaczny poczęstunek. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas.