PRZED FERIAMI

10 stycznia odbyły się:
– podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020
– rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski
– prelekcja „Bezpieczne ferie” .
Pani Dyrektor Renata Niepokój przedstawiła zestawienie podsumowujące I semestr. Wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu.
Nagrodzono laureatów konkursów na stroik związany z Dniem Wszystkich Świętych oraz na świąteczny wystrój klasy. Z rąk Pani Anety Bachty otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Stroik na Wszystkich Świętych
Konkurs indywidualny:
I miejsce – Natalia Cygan (kl. VIII)
II miejsce – Martyna Lichoń (kl. VII)
III miejsce – Wiktoria Klatka (kl. VI)
Konkurs klasowy:
I miejsce – klasa VII
II miejsce – klasa II
III miejsce – klasa VI
Konkurs na świąteczny wystrój klasy:
I miejsce – klasa I
II miejsce – oddział przedszkolny
III miejsce – klasa II
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
Obowiązkowym punktem spotkania z uczniami tuż przed feriami jest prelekcja na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym od szkolnych obowiązków. Tradycyjnie przeprowadziła ją Pani Renata Majsiak. Zwróciła uwagę na wiele aspektów: bezpieczeństwo zabaw na świeżym powietrzu, w czasie spotkań z nieznajomymi oraz zwierzętami, bezpieczeństwo w sieci. Podkreśliła znaczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Przypomniała numery alarmowe.
Życzymy wszystkim Uczniom wspaniałych bezpiecznych ferii zimowych