OFERTA ZAJĘĆ TEATRALNYCH

W związku z rozpoczęciem nowego roku artystycznego Koło teatralne „Jodła-Banda” zaprasza wszystkie chętne dzieci i młodzież Gminy Jedlicze na zajęcia teatralne organizowane w ramach pracy świetlicy gminnej w Jedliczu.
Zajęcia odbywać się będą w środy i (lub) w piątki w godzinach od 15:00 -17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu i są bezpłatne.
W trakcie zajęć będzie można rozwinąć umiejętności
w zakresie:
• interpretacji tekstu,
• dykcji,
• mimiki,
• gestu,
• ruchu scenicznego,
• historii i zagadnień teatralnych,
• pokonywania stresu przed wystąpieniami publicznymi.
ZAPISY!!!
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu w godzinach pracy świetlicy (środy i piątki w godzinach 14:30-17:00) lub pod numerem telefonu 698 120 325.