DZIEŃ BOGÓW GRECKICH

We czwartek 26 września uczniowie klasy VIII w ramach Kółka kultury starożytnej zorganizowali ,,Dzień bogów greckich”. Celem akcji było upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury starożytnej, zwłaszcza znajomości imion bogów greckich, dziedzin, którym patronują i atrybutów ich władzy.
W tym dniu uczniowie młodszych klas mieli okazję wziąć udział w quizie i sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnicy zabawy nagradzani byli słodkim upominkiem.

Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę!