Dokumenty rekrutacyjne na rok 2021/2022.

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Moderówce odbywa się w dniach 22.02.2021 – 5.03.2021 r.
Druki można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione zgłoszenia prosi się składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 14.00 lub drogą emailową : zsmoderowka@jedlicze.pl
 

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2. Karta zgłoszenia do klasy 1 SP.

3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

4. Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego.

5. Oddział Przedszkolny – klauzula rekrutacja.

6. I Klasa SP – klauzula rekrutacja.