22 LUTEGO – ŻYWA LEKCJA PRZYRODY

Przedszkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce informuje rodziców, że wszystkie dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej zostały przyjęte do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Imienna lista jest do wglądu w sekretariacie szkoły.